یکن و وب فیزیکی به نظر می رسد که به سرعت در میان فن آوری های جدید در کشورمان رشد خواهد کرد. این تکنولوژی به سخت افزار های خاص هر چند بسیار کوچک احتیاج دارد که هنوز در کشور در سطح آزمایشگاهی وارد شده است. اما به نظر می رسد که اگر سنگ بنای آن بدرستی گذاشته شود می تواند بسیار بهتر و کارآ تر مورد استفاده قرار گیرد. فراهم کردن اطلاعات ملی بیکن ها شاید وظیفه دستگاه های دولتی به نظر برسد اما به نظر می رسد این کار توسط بخش خصوصی بسیار بهتر و کارآ تر صورت خواهد گرفت.
یکی از مهم ترین راه های افزایش کارآیی هماهنگی در استفاده از منابع است. یعنی استفاده از تجهیزاتی مانند بیکن ها که به اماکن وابسته هستند در نرم افزارها اپ های جزیره ای می تواند بلای آینده این تکنولوژی باشد. تصور کنید هر یک از مکان های متعدد روی نقش گوگل به صورت جداگانه در نرم افزارهای مختلف قرار داشت بدون شک هیچ تاثیری برای مخاطب، توسعه دهندگان میانی و توسعه دهنده اصلی (گوگل) نداشت. اما اکنون به یکی از پنچ سایت پر بیننده جهان بدل شده است.
در صورتی که توسعه دهندگان ایرانی نیز این فن آوری را به صورت جداگانه استفاده کنند و تلاش نکنند تا اطلاعات بیکن های یک دیگر را به عنوان یک فرآیند کلی در سیستم خود وارد کنند آن ها نیز مرتکب اشتباهی راهبردی شده اند که این فن آوری را به هیچ کجا نخواهد رساند. اطلاعات ملی بیکن ها می تواند همه توسعه دهندگان این حوزه را برای وارد کردن اطلاعات یکدیگر در برنامه های هم توانمند سازد. اگر این کار مرسوم شود بیکن شما می تواند در برنامه های دیگران نیز زندگی کند و تاثیر داشته باشد همان طور که بیکن شما می تواند. بسیار واضح است که یک استفاده کنند به برنامه ای تمایل خواهد داشت که اطلاعات کامل تر و جامع تری داشته باشد.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

nameSpaceID (الزامی)

mainID (الزامی)

First Url (الزامی)

Second Url (الزامی)

نام بیکن (الزامی)

زیر نام (الزامی)

طول جغرافیایی (الزامی)

عرض جغراقیایی (الزامی)

موضوع بیکن

توضیحات