مشکل نخواندن هارد اکسترنال توسط لینوکس یک مشکل همه گیر است پس بهتر است توجه داشته باید که پسورد و برنامه های امنیتی که در مک و ویندوز کار می کند در لینوکس کار نمی کند.
مهمترین مشکل این است که لینوکس سیستم ntfs ویندوز را نمی شناسد پس یا باید هارد را فرمت کنید یا ان تی اف اس را به لینوکس اضافه کنید که من دومی را پیشنهاد می کنم تا هارد با ویندوز هم قابل خواندن باشد.
ایرادی که مشاهده می کنید در CenOs 7 این گون است:
“Unable to mount My Passport, Error mounting: mount: unknown filesystem type ntfs”
کافی است قابلیت خواندن ntfs را به کرنل اضافه کنید:
yum install *ntfs* –enablerepo epel