• برای آن که گوشی تان به داخلی های ویپ متصل شوند لازم است تا برنامه زویپر را دانلود و نصب کنید. می توانید آن را از این جا دانلود کنید!
    صفحه اصلی برنامه به شکل زیر است:

Screenshot_2015-03-15-21-23-44

بر روی دکمه Config، در بالا و سمت راست صفحه کلیک کنید. صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد

Screenshot_2015-03-15-21-23-52

Account را انتخاب کنید. پس از ورود Add account را بزنید. از شما می پرسد که حساب کاربری دارید؟ جواب دهید بله!

Screenshot_2015-03-15-21-24-27

حالا برای سرویس دهنده گزینه دستی Manual configuration را انتخاب کنید:

Screenshot_2015-03-15-21-24-34

گزینه SIP را انتخاب کنید:

Screenshot_2015-03-15-21-24-42

یک نام برای اکانت انتخاب کنید هر چه که دوست دارید! بقیه را مانند زیر وارد کنید:

  • Host: 176.9.178.170
  • username: داخلی که برای تان ایمیل شده
  • Password: همان که در ایمیل ذکر شده!

Screenshot_2015-03-15-21-24-49

اکنون همه چیز درست است برای حصول اطمینان کافی است ۹۹۹ را شماره گیری کنید! اگر صدای دستگاه را سنیدید همه چیز درست است در غیر این صورت:

۱٫ تظیمات را دوباره چک کنید.

۲٫ بزرگ و کوچک بودن حروف در رمز مهم هستند.

۳٫ اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.