یکی از تفاوت های عمده ای که در نسخه جدید الستیکس رخ داده آن است که شما می توانید سازمان های مختلفی را زیر مجموعه سازمان اصلی تعریف کنید و برای آن سیاست های مختلفی بنویسید که بسیار راه گشاست برای سروریس دهی ابری اما تفاوت مهم تر استفاده الستیکس برای ارسال پسوردها و گزارش از طریق ایمیل است و تنظیم آن کار می برد. چرا؟

چون که زمانی که شما در حال نصب آن هستید از شما دی ان اس می پرسد و شما تنظیم می کنید اما غافل از این که دی ان اس در برنامه فعال نشده است پس در هنگام تنظیم ایمیل حسابی مایه دردسرتان می شود. راه حل که ساده است از بخش سیستم/شبکه دی ان اس را تنظیم کنید ایمیل ها براحتی در سیستم شما تنظیم می شوند.