بسیاری از سرورهای لینوکس به ریستارت مداوم احتیاج ندارند چرا که به سخت افزار چندان وابسته نیستند و هنگ نمس کنند. اما بسیاری از مدیران IT به خاطر عادت بد سرورهای ویندوز علاقه دارند تا سرور خود را ریستارت کنند. و مهم است که قبل از شروع کار با مرکز تلفن این کار انجام شود. در این مطلب به شما نشان می دهم چگونه این کار را به صورت اتوماتیک انجام دهید. در این روش ما یک Crontabایجاد می کنیم و به آن دستور می دهیم تا این کار را برای ما به صورت خودکار انجام دهد.

دستورات را به روش زیر انجام دهید:

این دستورات ساعت ۷ این روشن و خاموش شدن را به صورت اتوماتیک انجام می دهد. دستورات را در لاین کامند لینوکس وارد کنید:

crontab -e

یک ایدتور ساده باز می شود تا بتوانید مطلب را وارد کنید. با زدن کلید i ادیتور را به حالت نوشتاری ببرید:

۰ ۷ * * ۰ root reboot

این دستور هر روز سر ساعت هفت سرور را ریتارت می کند. یرای تغییر ساعت کافی است ۰ و ۷ اول را تغییر دهید. با زدن دکمه Esc از حالت نوشتاری خارج شوید و با زدن :wq آن را سیو کنید و خارج شوید.

با دستور زیر می توانید از وارد شدن درست آن مطمئن شوید:

crontab -l