عمده ترین تفاوت بین مراکز تلفن سنتی و یک مرکز تلفن IP همین قابلیت برنامه نویسی برای مرکز تلفن است. با این امکان شما می توانید قابلیت های این سیستم را با نیاز خود هماهنگ کنید.

این سری از آموزش برای یادگیری برنامه نویسی در برنامه استریسک به عنوان جدی ترین و فراگیرترین نرم افزار مرکز تلفن است. برنامه نویسی در استریسک با زبان PHP یا Python انجام می شود. اگر شما برای مرکز تلفن از استریسک استفاده می کنید باید برنامه متناسب را نصب کنید. و ما در این آموزش مراحل نصب و راه اندازی را برای شما توضیح می دهم.

برنامه نویسی برای استریسک توسط یک رابط صورت می گیرد که AGI نامیده می شود. AGI مخفف Asterisk Gateway Interface است. واسط AGI  جهت ارتباط Asterisk با فضای خارج از آن است. با استفاده از این واسط این امکان وجود دارد که برنامه و یا اسکریپت خاصی را اجرا نمود. در این ارتباط امکان استفاده از توابع استریسک و همچنین پاس دادن متغیرها به سادگی امکان پذیر است. به این تریب با ترکیبی بین دستور های استریسک و PHP برنامه ما اجرا می شود. بنابراین اگر آشنایی اندکی با برنامه نویسی PHP دارید کافی است و در این دوره آموزش ما به شما یاد می دهیم که چطور این ترکیب را انجام دهید.

اولین مرحله اضافه کردن AGI به استریسک است. البته باید توجه داشته باشید که برنامه های ترکیبی استریک و لینوکس مانند الستیسک دیگر نیازی به اجرای این مرحله نیست. چرا که در الستیسک به صورت پیش فرض این برنامه نصب گردیده است.

فایل مورد نیاز را از این جا دانلود کنید. البته بالاترین ویرایش آن را دانلود کنید و در دایرکتوری زیر از فشردگی خارج نمایید:

/var/lib/asterisk/agi-bin

تنها لازم است تا در برنامه هایی که می نویسید فایل phpagi.php را وارد نمایید (require(‘phpagi.php’);)